PanDOMO Stěrky na stěny

PanDOMO stěrky - Revoluce na stěnách!
 
Plochy stěn se stávají jevištěm dojmů. Místo pouhého plánování místností se vytváří nové světy – a sice s téměř neomezenou barevnou 
rozmanitostí. Architektura interiérů dostává nové, markantní impulzy v podobě ušlechtilého povrchu, měnícího se dle dopadu denního světla.
 

Materiál - PanDOMO stěrky na stěny

Základním prvkem kreativního produktu PANDOMO® Wall je PANDOMO® W1, bílá dekorativní stěrka na bázi cementu.
 

Povrchy -  PanDOMO stěrky na stěny

S PANDOMO® Wall je možné tvořit ušlechtilé plochy s individuálním vzhledem a vysokou funkčností: Povrchy ošetřeny závěrečným olejovým prostředkem zůstávají difúzně otevřené a nejsou náchylné na mastnoty a nečistoty. Případná znečištění lze snadno smýt.
 

Barva a struktura  - PanDOMO stěrky na stěny

PANDOMO® Wall nabízí nepřeberné možnosti zpracování. Základní materiál může být dolaďován barevnými pigmenty PANDOMO® a umožní Vám dosáhnout žádaného odstínu. Struktura je zpracována do barevných ploch, navazujících jedna na druhou beze spar. Systém umožňuje zapracovat do ploch i další prvky z jiných materiálů.
 

Prospekty pro PanDOMO stěrky :

katalog PanDOMO stěrky na stěny - PDF

barevnost stěrek PANDOMO - PDF